پست ارسالی

آب و هوای چشمانم بارانیست
زیر آسمان چشمانم هوا دونفره است
اما تو نیستی که عاشقانه در این هوا قدم بزنیم
وقتی چشمانم عاشقانی را میبیند که با خوشبختی تمام قدم میزنند
طوفانی میشودآنقدر میبارد تا بارانش تمام شود 
آن گاه در چشمانم خشکسالی میشود 
آن وقت آمدنت هم فایده ای ندارد
حتی اگر آن ویرانه را آباد هم کنی 
مردم آثار ویرانی را در آن میبینند
جغد ها ازین ویرانه نمیروند 
مگر اینکه لعل لبانت در چشمانم ببارد
و آشیانه شان را خراب کند
دوستت دارم و تمام دوست داشتن هایم را فریاد میزنم مثل کودکی که از مدرسه 
به بیرون میدود و فریاد میکشد تمام شد
فریاد میزنم بگذار همه بگویند دیوانه است 
بله
من دیوانه ی تو ام 
بگذار همه به من بخندند، بگذار خوشحال باشند
شاید با خوشحال شدن آنها خدا تو را به 
من هدیه داد
بگذار که دوستت داشته باشم
اگر خودت را هم ازمن میگیری دوست داشتنت را نگیر
               دلت که دریاست 
مرا غرق کن
                    بگذار اگر میمیرم 
           لااقل قبرم دلت باشد
 
#هادی پیش بین 
دانشجوی زبان و ادبیات فارسی
 
آقای پیش بین...بی نهایت مچکریم :)))

منبع این نوشته : منبع
چشمانم ,بگذار ,تمام ,فریاد